Projekt Pro futuro VI

Vážené dámy a páni, pripravili sme pre Vás šieste vydanie projektu Pro Futuro VI, ktorého prostredníctvom naša spoločnosť v spolupráci s vybranými slovenskými kúpeľmi sa už 11. rok snaží ušetriť PRIAMO VAŠE PENIAZE pri kúpeľných pobytoch pre samoplatcov, tentoraz však s platnosťou do konca roku 2015.

Aby sme Vám rozšírili možnosti využitia ponúkaných zliav, zaradili sme do projektu zľavy do vybraných wellness hotelov na Slovensku a v Maďarsku. Ponuka relaxovať a načerpať nové psychické a fyzické sily počas celého trvania projektu (sezóna aj mimosezóna) spočíva vo využití prenosných šekových poukážok Pro futuro VI so zľavami až do výšky 50% z celkového pobytu vrátane vstupov do wellness a stravovania (šeková knižka Pro futuro VI s10 šekovými poukážkami jesúčasťou informačnej brožúry Pro futuro VI).

Pevne verím, že aj tento projekt Vás opäť osloví. Vaša spokojnosť s jeho využitím, ako aj spokojnosť našich stálych klientov, je pre nás najväčšou odmenou a silnou motiváciou pri príprave nových projektov do ďalších rokov. Želám Vám veľa pokojných chvíľ a nádherných zážitkov s projektom Pro futuro VI.

Peter Ušala
Konateľ spoločnosti UMP, s.r.o.

Pro futuro VI

S projektom Pro futuro VI získate

  • zľavy až do výšky 50% z celkového pobytu vrátane vstupov do wellness a stravovania
  • využite zľavy v slovenských kúpeľoch a wellness hoteloch v Slovensku a Maďarsku
  • platnosť až do 31.12.2015