Projekt WELLNESS IV

Milé dámy a páni, sme veľmi radi, že Vám už môžeme ponúknuť nový projekt Wellness IV, ktorý je pokračovaním našich predchádzajúcich úspešných projektov Wellness.

Zmyslom a účelom tvorby tohto projektu je priniesť Vám, zamestnancom Vašej spoločnosti, obchodným partnerom, či Vašim klientom špeciálne zľavy, voľné vstupy a iné benefity s vysokým šetriacim efektom, ktoré môžete využívať prostredníctvom šekových poukážok až do 31.12.2015.

Súčasťou projektu je šeková knižka Wellness IV (obsahuje 20 šekových poukážok), ktorá Vám u našich zmluvných partnerov ušetrí na vstupoch aj viac ako 400,- EUR !!!

Pevne verím, že aj tento projekt Vás opäť osloví. Vaša spokojnosť s jeho využitím, ako aj spokojnosť našich stálych klientov, je pre nás najväčšou odmenou a silnou motiváciou pri príprave nových projektov do ďalších rokov. Želám Vám veľa pokojných chvíľ a nádherných zážitkov s projektom Wellness IV.

Peter Ušala
Konateľ spoločnosti UMP, s.r.o.

RelaxMarket.sk

S projektom Wellness IV získate

  • zľavy a celodenné voľné vstupy do 21 termálnych stredísk
  • šetriaci efekt na vstupoch aj viac ako 400,- EUR
  • návratnosť Vašej investície je už pri využití 3 šekových poukážok.
  • platnosť až do 31.12.2015