Manažment a marketing:

Peter Ušala

Konateľ spoločnosti
mobil: + 421 905 875 558
e-mail: manazment@relaxmarket.sk


Obchod - Predaj:

Slovensko
+ 421 905 875 558, manazment@relaxmarket.sk

Peter Ušala (stredné a západné Slovensko, MI, SO, TV)
+ 421 905 875 558, manazment@relaxmarket.sk

Tomáš Ušala (okresy PO, KE, BJ, SL SN, PP, RV, SB)
+ 421 915 451 105, tomas.usala@relaxmarket.sk

Miroslav Jurco (okresy HE, VT, SV, ML, SP, SK)
+421 915 897 275, miroslav.jurco@relaxmarket.sk

MAĎARSKO

Petro Mária relaxmarkethu@relaxmarket.sk
+421 903 350 837

POĽSKO
www.relaxmarket.pl - kontakt@relaxmarket.pl

UMP, s.r.o. / UMP SK, s.r.o.

Kancelária:

Pri prachárni 18, 040 11 Košice, Slovakia